ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამუშავება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინი’’;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge