ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალადიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს "ბილჯ ვოტერ"-ის არსებულ აღმოსავლეთ ჭალადიდის №7 ჭაბურღილში, შთანმთქმნელ ჰორიზონტში სახიფათო თხევადი ნარჩენების პირდაპირი განთავსების ან/და წინასწარი დამუშავების შემდეგ განთავსების პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების პირდაპირი ან/და წინასწარი დამუშავების შემდეგ განთავსება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ბილჯ ვოტერ";

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭალადიდი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge