ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში შპს "ნუშიანის" სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტენიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტენიკური ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია; 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ნუშიანი";

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ალგეთის და კაპანახჩის ტერიტორიული ერთეულები;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge