ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის კმ5+530-ზე მდ. ვახაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

 

გაცნობებეთ, რომ 2020 წლის 10 სექტემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. ლინკი).

 

სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე წარმოდგენილ განცხადებაში გამოვლენილ იქნა რიგი უზუსტობები, რის გამოც სამინისტრომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილ განცხადებაზე შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება.

 

სამინისტრო აღნიშნულ საქმიანობაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას განაახლებს მას შემდეგ, რაც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს დაზუსტებული/დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენას.