ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ს მდ. ბახვისწყალზე 12 მგვტ დადგმული სიმძლავრის, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ბახვი 1 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


2020 წლის 16 დეკემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ს მდ. ბახვისწყალზე 12 მგვტ დადგმული სიმძლავრის, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ბახვი 1 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში და კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29333). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 1414/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ გარკვეული საკითხის დაზუსტების მიზნით, ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე.