ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „CLW“-ს ტყვია-თუთიის მადნიდან ტყვიის, თუთიის და სხვა თანმდევი მინერალების ამოღების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუტაცია

გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 18 მაისს სამინისტრომ N 4952/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხის დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. გაცნობებთ, რომ აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა 24 მაისს აღარ გაიმართება.

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ტყვია-თუთიის მადნიდან ტყვიის, თუთიის და სხვა თანმდევი მინერალების ამოღების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუტაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „CLW“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი.
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა: 2021 წლის 24 მაისი 15:00 საათზე ქ. რუსთავის მერიის შენობა;

 


აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. რუსთავის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.


 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გაზიარება