ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - დმანისის მუნიციპალიტეტში შპს "RMG Gold"-ს საყდრისის საბადოს მადნის გადამუშავებისთვის საწარმოო მოედნების გაფართოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საყდრისის საბადოს მადნის გადამუშავებისთვის საწარმოო მოედნების გაფართოების პროექტი;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "RMG Gold"
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტში

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge