ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩვეშურაზე 8.867 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ჩვეშურაჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 20 მაისს, შპს "ჩვეშურა ჰესის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა სკოპინგის განცხადება, რომელიც ეხება ონის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩვეშურაზე 8.867 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ჩვეშურაჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტს. (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31860).

 

ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, 2021 წლის 9 ივნისს შპს "ჩვეშურა ჰესის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება, რომლის თანახმად კომპანია პერსონალის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების გამო, ვერ ახერხებს აღნიშნული პროექტის 2021 წლის 11 ივნისს დაგეგმილ სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვაში მონაწილეობას და ითხოვს საჯარო განხილვის სხდომის გაუქმებას.

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 11 ივნისს ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღების საჯარო სკოლის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება.