ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქ. წყალტუბოში წყალარინების სისტემის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია";

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. წყალტუბო

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის პირველი ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge