ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მარტყოფში (მზიურის დასახლება) მდ. ნორიოსხევის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ნორიოსხევის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი (მზიურის დასახლება).

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge