ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფ.არალში, მდ.ქვაბლიანის, მდ. ფოცხოვთან შესართავის ზემოთ ( III უბანი) ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არალში 

 


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge