ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოდავარდისუბანში ფიზიკური პირი ლევან გუგუჩიას მიერ მიკრო სიმძლავრის ქარის ტურბინის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

ფიზიკური პირი ლევან გუგუჩიას მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 15 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოდავარდისუბანში მიკრო სიმძლავრის ქარის ტურბინის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31942).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N6242/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.