ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 27 აპრილს შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განხცადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომელიც ეხება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31810).

 


მიმდინარე წლის 23 ივნისს შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ" სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარების გამო კომპანიის წარმომადგენლები ვერ ახერხებენ საჯარო განხილვაზე დასწრებას.

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 24 ივნისს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას"  მდ. საშუალაზე 2,25 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის, 35 კვ. მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის და 35 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება.