ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ბორჯომის მუნიცპალიტეტში, დაბა ახალდაბაში შპს „Portal”-ის ავტო გასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მშენებლობა და  ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „Portal”

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge