ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „სოლო ენერჯის“ ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 14 ნოემბერს, შპს „სოლო ენერჯიმ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.

 

მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტირების პროცესში აუცილებელი გახდა საინჟინრო-გეოლოგიურ და ჰიდროლოგიურ კვლევებთან დაკავშირებული დამატებითი სამუშაოების ჩატარება, ასევე მიწის მესაკუთრეების საკითხების დაზუსტება, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს სადერივაციო მილსადენების საპროექტო ტრასის მარშუტზე და გამოიწვიოს გარკვეული ცვლილებები საპროექტო დოკუმენტაციაში.

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ შეჩერებულია ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და  ასევე გადაიდო დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კიტოხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 16 ნოემბრის, 12:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა.

გაზიარება