ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „ექსიმგრუპის“ ფეროშენადნობების წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვების გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს, შპს „ექსიმგრუპმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ.

 

მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მიმდინარეობს პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“ პროექტის დეტალების შეთანხმება, რის გამოც შპს „ექსიმგრუპი“ ითხოვს 22 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვების გადადებას 2 კვირის ვადით.

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ გადაიდო თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 22 ნოემბრის, 12:00 საათზე და ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ვარციხის სკოლის შენობაში, 22 ნოემბრის 15:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვები.

 

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გაზიარება