ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება- შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ბოლნისი და ქ. მარნეული

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება განახლებულია 2018 წლის 5 დეკემბერს. გთხოვთ, იხილოთ განცხადება 29 ნოემბრის განცხადებაში Shape ფაილების დამატების შესახებ