ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლივადის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1 423 400 მ3 ბაზალტის (სასრგებლო წიაღისეული) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის 1 423 400 მ3 ბაზალტის მოპოვება;


დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;


დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლივადის ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge