ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარედ უსახელო ღელეს კალაპოტში გამონამუშევარი ფუჭი ქანების N11 სანაყაროს პროექტის ფარგლებში, წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოების (წყალგამტარი არხის მოწყობის) პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარე ტერიტორია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge