ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "ეკოგაზ პლიუსის" ნავთობპროდუქტების საცავის (ავტოგასამათი სადგური) მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა/ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ეკოგაზ პლიუსი";

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი N260

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 6 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge