ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს „რეციკლინგის“ ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 10 მარტს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა შპს „რეციკლინგის“ქ. რუსთავში ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31584) ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2021 წლის 25 ივნისს N6419/01 წერილით სამინისტრომ  მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31989).

 

გაცნობებეთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით, შპს „რეციკლინგმა“ დამატებით წარმოადგინა ინფორმაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით. 

 

ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge