ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აგარაში შპს „გლობალ კომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გლობალ კომპანი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აგარა.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge