ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „ნუშის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „ნუშის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“. პროექტი მომზადებულია UNECE Standard DDP-06 concerning the marketing and commercial quality control of Almond Kernels (2016), UNECE STANDARD DDP-18 concerning the marketing and commercial quality control of INSHELL ALMONDS (2007), UNECE STANDARD DDP-21 concerning the marketing and commercial quality control of BLANCHED ALMOND KERNELS (2009) და CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR TREE NUTS1 CAC/RCP 6-1972 მოთხოვნათა გათვალსიწინებით.

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 14 ოქტომბრის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე: 

ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge


საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი

გაზიარება