ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „კაკლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

პროექტი მომზადებულია UNECE Standard DDP-02 concerning the marketing and commercial quality control of Walnut kernels, UNECE standard DDP-01 concerning the marketing and commercial quality control of Inshell Walnuts და CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR TREE NUTS CAC/RCP 6-1972 მოთხოვნათა გათვალსიწინებით. 


გთხოვთ, პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები, მიმდინარე წლის 25 ოქტომბრამდე წარმოადგინოთ  ელექტრონულ მისამართზე:  ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge


საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი 

 

გაზიარება