ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „კოდორის“ მიერ 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელქტროგადამცემი ხაზის - „ორბეთი 1“-ს რეკონსტრუქცია (35 კვ ძაბვის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ ძაბვის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კოდორი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფ. წავკისი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge