ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „ტექნიკური რეგლამენტის − სურსათში მიკროელემენტებისა და დამაბინძურებლების (კონტამინანტები) რაოდენობის კონტროლისათვის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის მეთოდების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 დეკემბრის N547 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტი − სურსათში მიკროელემენტებისა და დამაბინძურებლების (კონტამინანტები) რაოდენობის კონტროლისათვის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის მეთოდების შესახებ“

 

მომზადდა ევროკავშირის რეგულაცია - COMMISSION REGULATION (EC) No 33/2007 of 28 March 2007 laying down the methods of sampling and analysis for the control of the levels of trace elements and processing contaminants in foodstuffs“კონსოლიდირებული ვერსიის საფუძველზე. აღნიშნული დადგენილების მიღების შემდეგ, რეგულაციაში, ევროკომისიის გადაწყვეტილებით, განხორციელდა ცვლილებები :

 

1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/2093 of 29 November 2019. amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the  analysis of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) fatty acid esters, glycidyl fatty acid esters, perchlorate and acrylamide;

 

2. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/705, of 28 April 2021, amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the required number of incremental samples and the performance criteria for some methods of analysis,

 

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 20 ნოემბრამდე ელექტრონულ მისამართზე: ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge

 

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი
გაზიარება