ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ქუთაისში, შპს „ბაჯოს“ ტყავის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ტყავის გადამამუშავებელი საწარმოს  ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბაჯო“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ლესელიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

  • 2021 წლის 30 ნოემბერი 13:00 საათი, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა (მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის ქ. №3).

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

 

"გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში (მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის ქ. №3). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გაზიარება