ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს „ავზი 94“ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია

საქმიანობის დასახელება: ქ. თბილისში შპს „ავზი 94" ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

 

საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ავზი 94";

 

საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ისან-სამგორის რაიონი, რუსთავის გზატკეცილი N65;

 


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge