ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიაში მდ. ენგურის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ანაკლია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge