ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს "ეი ჯი აგროს" მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არაშენდას ტერიტორიაზე, ენერგიის მიღების მიზნით (სათბურის გასათბობად) ღუმელში მეორადი ზეთების გამოყენების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ენერგიის მიღების მიზნით ღუმელში მეორადი ზეთების გამოყენება (ნარჩენების აღდგენა);

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ეი ჯი აგრო";

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. არაშენდა;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge