ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროდაზღვევის განვითარების სტრატეგია 2021-2024

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.