ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

ქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის „ტექნიკური რეგლამენტის – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის N508 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

„ტექნიკური რეგლამენტის – ვიტამინების, მინერალების და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 ნოემბრის N508 დადგენილება მომზადა
B REGULATION (EC) No 1925/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain
other substances to foods „ საფუძველზე. აღნიშნული დადგენილების მიღების
შემდეგ, რეგულაციაში, ევროკომისიის გადაწყვეტილებით, განხორციელდა
ცვლილებები:

 

1. COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1203 of 5 July 2017, amending
Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council and
Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council
as regards organic silicon (monomethylsilanetriol) and calcium phosphoryl
oligosaccharides (POs-Ca®) added to foods and used in the manufacture of
food supplements;

 

2. COMMISSION REGULATION (EU) 2019/649, of 24 April 2019, amending
Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and
of the Council as regards trans fat, other than trans fat naturally occurring in
fat of animal origin;

 

3. COMMISSION REGULATION (EU) 2019/650, of 24 April 2019, amending
Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and
of the Council as regards Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre
ex Beille);

 

4. COMMISSION REGULATION (EU) 2021/468, of 18 March 2021, amending
Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and
of the Council as regards botanical species containing hydroxyanthracene
derivatives,

 

რამაც განაპირობა ტექნიკური რეგლამენტში შესაბამისი ცვლილებების
პროექტის მომზადება

 

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 31 მარტამდე

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი

e.mail:. ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge