ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა საჯარო განხილვის გაუქმების თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს „კნაუფ გიპს თბილისის“ თაბაშირის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შპს „კნაუფ გიპს თბილისის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია განცხადება, რომელიც ეხება  ქ. თბილისში, შპს „კნაუფ გიპს თბილისის“ თაბაშირის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33685).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 17 მარტის N 2607/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33852).

 

შესაბამისად 2022 წლის 18 მარტს დაგეგმილი საჯარო განხილვა (იხ. ლინკი) აღარ გაიმართება.

გაზიარება