ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა- ქ. თერჯოლაში შპს „დაგის“ მიერ ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობების წარმოება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დაგი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა;

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

  • 2022 წლის 12 აპრილი, 12:00 საათი  სოფ. მეორე სვირის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა;
  • 2022 წლის 12 აპრილი, 15:00 საათი თერჯოლის  მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა;

 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 13 აპრილის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

 

მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გაზიარება