ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - თელავის მუნიციპალიტეტში შპს “ართანა ლოპოტა’’-ს მდ. ლოპოტაზე 5.9 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ლოპოტა 1 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შპს „ართანა ლოპოტას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება თელავის მუნიციპალიტეტში მდ. ლოპოტაზე 5.9 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ლოპოტა 1 ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33752).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 22 მარტს N2786/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.