ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ჯი პი პის’’ მეფრინველეობის ფერმის, ფრინველის სასაკლაოს და ინსინერატორის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 

2022 წლის 15 მარტს შპს ,,ჯი პი პიმ’’ სამინისტროში წარმოადგინა, კასპის მუნიციპალიტეტში, მეფრინველეობის ფერმის, ფრინველის სასაკლაოს და ინსინერატორის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებ გვერდზე (იხ. ლინკი).

 

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 25 მარტს N2954/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.