ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „მ გრუპი“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ გრუპი“;

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა, მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორია;

 

 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 18 აპრილის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).