ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში შპს „რივერსტოუნის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „რივერსტოუნის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გიორგეთის მიმდებარედ ქვიშა-ხრეშის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტს  (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33813).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 29 მარტის N 3090/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.