ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს ,,კავკას პლასტის’’ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

2022 წლის 14 მარტს შპს „კავკას პლასტის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა სკოპინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, შპს ,,კავკას პლასტის’’ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცის პროექტი  (იხ.ლინკი- https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33832 ).  

 

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 30 მარტის N 3133/01 წერილის საფუძველზე, სამინისტრომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, 2022 წლის 4 აპრილს 14:00 საათზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის შენობაში დაგეგმილი შპს „კავკას პლასტის“ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33834) აღარ გაიმართება.