ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სავანეში შპს „ინდო ჯორჯიას“ სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასაფეთქებელი მასალის წარმოება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ინდო ჯორჯია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სავანე; 

 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 28 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).