ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ბათუმში შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

2022 წლის 17 მარტს შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა, ქ. ბათუმში, გიორგი ლეონიძის ქ. №9-ში ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი).

მიმდინარე წლის 5 აპრილს შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიამ“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.