ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ავზი 94”-ის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაცია (4950.0 მ3 მოცულობის სარეზერვუარო პარკით)

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაცია (4950.0 მ3 მოცულობის სარეზერვუარო პარკით)

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ავზი 94“; 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფ.ფონიჭალა, ცოტნე დადიანის ქუჩა N6; 

 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 3 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).