ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბაკურიანში, წყალსაცავის (რომელიც წყლის შესაკავებლად ან მუდმივად დასაგროვებლად გამოიყენება და რომლის მიერ შეკავებული ან დაგროვებული წყლის მოცულობა 50 000 მ3-ზე მეტია) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 

2022 წლის 2 მაისს, 15:00 საათზე დაბა ბაკურიანის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში ჩანიშნული სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება.

იხ. განახლებული განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/34029 

 

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კაშხლის ან/და სხვა ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ემ თი ეი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, დაბა ბაკურიანი;

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 

2022 წლის 2 მაისი, 15:00 საათი, დაბა ბაკურიანი, საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა (აღმაშენებლის N8);

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დაგეგმილი საქმიანობის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 5 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

     
გაზიარება