ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - თელავის მუნიციპალიტეტში სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „ვინგსის“ არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციის პროექტი


შპს“ვინგსის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „ვინგსის“ არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციის პროექტს ( იხ.ბმული ).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 21 აპრილს N4178/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.