ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კარალეთში შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი


შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კარალეთში ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტს (იხ.ბმული).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 26 აპრილის N 4180/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.