ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - დუშეთის მუნიციპალიტეტში შპს „ამბ ჯგუფის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პროექტი

შპს “ამბ ჯგუფის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოძისის მიმდებარედ შპს „ამბ ჯგუფის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პროექტს ( იხ.ბმული ).

 

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 26 აპრილს N4189/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.