ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (რეგიონალური ნაგავსაყრელის) მშენებლობა-ექსპლუატაცია

შენიშვნა:

მიმდინარე წლის 18 მაისს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ წარმოდგენილ იქნა განცხადება N04/185, რომლის მიხედვით კომპანიაში მიმდინარე ადმინისტრაციული საკითხების გათვალისწინებით, მათ შორის, საერთაშორისო ინსტიტუტების მისიებში კომპანიის წარმომადგენლების მონაწილეობისა და პროექტების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ საჯარო განხილვაზე დასწრების შეუძლებლობის გამო, კომპანია ითხოვს ჩანიშნული საჯარო განხილვის ერთი კვირის ვადით გადადებას (იხ. ბმული - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/84). ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საჯარო განხილვა გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხიანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში 2022 წლის 19 მაისის, ნაცვლად 2022 წლის 3 ივნისს 13:00 სთ-ზე.

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;


დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი;


საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 

  • 2022 წლის 19 მაისი, 11:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხიანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

 

 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 3 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.         
გაზიარება