ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

„ტყის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და ტყის საზღვრების დადგენისა და კორექტირების/შეცვლის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის #496 დადგენილებაში ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა „ტყის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და ტყის საზღვრების დადგენისა და კორექტირების/შეცვლის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის #496  დადგენილებაში ცვლილებების პროექტი. ცვლილებების ძირითადი ნაწილი გამომდინარეობს „საქართველოს ტყის კოდექსში“ 2021 წლის 15 დეკემბერს შესული ცვლილებებიდან.


წარმოდგენილი დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2022 წლის 25 ივლისს, 14:00 სთ-ზე ონლაინ პლათფორმა Zoom-ის საშუალებით.

ლინკი:

https://us02web.zoom.us/j/81361955331?pwd=Y1lRSW5lOHg2NzJNZ2UvZy9rTXJFZz09

გაზიარება