ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

„სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტებს


1. “ნატურალური მინერალური წყლების ექსპლუატაციისა და მარკეტინგის წესი“ (15 გვ);

 

2. „ნატურალური მინერალური წყლების შემადგენელი კომპონენტების ჩამონათვალი და დასაშვები კონცენტრაცია, ნატურალური მინერალური წყლის ეტიკეტირების და წყაროს წყლების და ნატურალური მინერალური წყლების დამუშავებისთვის ოზონით გამდიდრებული ჰაერის გამოყენების წესი“ (6 გვ);

 

3. „ნატურალური მინერალური წყლებიდან და წყაროს წყლებიდან ფტორის მოსაცილებლად გააქტიურებული ალუმინის გამოყენების წესი“ (4 გვ).

 

 

1. Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters;

 

2. Commission Directive 2003/40/EC of 16 May 2003 establishing the list, concentration limits and labeling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozone-enriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters;

 

3. COMMISSION REGULATION (EU) No 115/2010 of 9 February 2010, laying down the conditions for use of activated alumina for the removal of fluoride from natural mineral waters and spring waters

 

 

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი  ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge

გაზიარება