ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ევროკავშირი გარემოსათვის - წყლის რესურსები და გარემოსდაცვითი მონაცემები (EU4WD)“ ფარგლებში გამოცხადდა სატენდერო წინადადებები მდინარეების რიონისა და ენგურის სააუზო მართვის გეგმების შემუშავებაზე.

 

 

დაინტერესებულ მხარეებს (ფიზიკური და იურიდიული პირები) შეუძლიათ იხილონ სატენდერო დოკუმენტები, რომელიც შეიცავს ინსტრუქციებს და ინფორმაციას სატენდერო პროცედურების შესახებ შემდეგ ბმულზე: https://www.oieau.org/en/actualites-de-nos-projets/eu4environment-water-resources-and-environmental-data-oieau-is-looking-for-a-local-contractor-to-develop-a-river-basin-management-plan-in-georgia


ტექნიკური და ფინანსური შეთავაზების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 21 ნოემბერი, 18:00 CET